Utrymningsvägar

Observera att barnvagnar och andra föremål inte får ställas upp i trapphus och entréer. De är hinder för räddningspersonal vid utryckning. Använd de barnvagnsrum som finns i varje entré.

Likaså är entrémattor utanför lägenhetsdörren ett hinder vid trappstädning. Placera därför mattan innanför dörren.

Element (radiatorer)

Element (radiatorer)

Det är viktigt att du då och då kontrollerar dina element med avseende på eventuella läckage, men också efter korrosionsskador. Det är även viktigt att då och då vrida på (“motionera”) termostatventilen på elementen för att hålla dem i gott skick. Leta efter bruna fläckar eller blåsor i lacken. Främst efter sommaren då ny värmesäsong börjar, bör du inspektera dina element. Är du osäker ta kontakt med fastighetsförvaltaren – tack!

Det är ditt ansvar att måla och kontrollera elementen. Går elementen sönder är det föreningens ansvar. Det gäller översvämningsskador också, men de får inte vara orsakade av att elementen till exempel stått och droppat en längre tid och att du inte anmält skadan.