Fastighetsskötsel

Vi kan gladeligen meddela att det nu är klart med upphandling av ny fastighetskötsel efter att vår trotjänare Rolf slutat. Det är Cemi Förvaltning AB som från och med nu kommer att sköta fastighetens skötsel.

Cemi har lång och bred erfarenhet av att förvalta och sköta fastigheter åt bostadsrättsföreningar vilket vi i styrelsen värderat vid valet av dem. Cemi kommer att rondera fastigheten en gång per vecka. Cemi har därutöver kompetens att sköta snöröjning och kommer därmed även att sköta den åt oss, gällande mark. Vi kommer troligen framöver även att teckna avtal med dem gällande övrig markskötsel.

Intresset från boendemedlemmar att överta delar av Rolfs arbete har varit skralt, men någon enstaka anmälan har ändå kommit in. Leif Enocksson kommer att hålla ett öga på tvättstugorna, byte av tvättbokningslappar med mera samt även fortsättningsvis sköta om vårt fina lånebibliotek.

Cemi kommer att sätta upp anslag i trapphus med kort info om dem, som även bifogas. Där ser ni vilket nummer som ni ska ringa för felanmälningar. Vi har utöver Cemi även handlat upp jour som täcker för de tider på dygnet då Cemi inte arbetar, även det numret hittar ni på bifogad lapp. Jouren bör endast kontaktas vid akuta ärenden och inte vanliga felanmälningar. Viktigt att ha med sig framöver är att hålla koll på gränsdragningen mellan vad som är föreningens respektive varje enskild medlems ansvar. Kontakt med Cemi och/eller jour kan komma att debiteras Er som boende om åtgärden är medlems ansvar. Stadgarna är vårt rättesnöre i denna gränsdragning

Höststädning

Ni har väl inte missat att vi har en gemensam höststädning på lördag den 9:e november?
Klockan 10.00 träffas vi på gården och tar ett gemensamt krafttag där det behövs.

Efter avslutad städning serveras enklare förtäring.

Under hela helgen kommer det finnas en container tillgänglig på baksidan där man kan slänga grovsopor vid behov.

Observera att följande EJ får slängas i containern:

  • Asbest (från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering)
  • EEA, elektriskt och elektroniskt avfall (allting med sladd eller batteri samt solcell)
  • Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material ex. tryckimpregnerat trä)
  • Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
  • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
  • Hushållsavfall (avser ex. köksavfall)
  • Schaktmassor (sten, grus, jord, tegel, betong)
  • Däck

Om något av ovan nämnda slängs i containern innebär det att föreningen drabbas av extra avgifter.